výběr z četby za poslední semestr

  • BAKER, Stephen. Numerati : co všechno o nás prozradí jeden klik myší, platba kartou, telefonní hovor. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2006, 216 s. ISBN 978-80-251-2444-4.
  • FRIEDMAN, Thomas L. Svět je plochý : stručné dějiny jedenadvacátého století. Vyd. 1. Praha : Academia, 2007. 559 s. ISBN 978-80-200-1530-3.
  • ANDERSON, Chris. Dlouhý chvost : proč budoucnost byznysu spočívá v dlouhodobých prodejích a větší pestrosti nabídky. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010, 259 s. ISBN 978-80-251-2507-6.
  • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Vyd. 1. Brno : Host ; Praha : Národní knihovna ČR, 2008. 207 s. ISBN 978-80-7294-270-1.
  • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 978-80-246-1037-5.
  • WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 216 s. Kapitola 1: Dějiny kybernetiky, s. 30-40., Kapitola 2: Pokrok a entropie, s. 41-58.
  • BUSH, Vannevar. As We May Think. The Atlantic Monthly [online]. July 1945, 7 [cit. 2011-06-12]. Dostupný z: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-may-think/3881/1/
  • HEYLINGHEN, Francis – JASLYN, Cliff. Kybernetika a kybernetika druhého řádu. Institut systemického koučování [online]. c. 2004 [cit. 2011-06-12]. Dostupné z: http://www.systemic.cz/document/cybernetics.pdf